Eindelijk is er onderzoek dat iets aantoont over de gezondheidseffecten van biologisch eten. Tot op heden was immers alleen aangetoond dat biologische voeding m.n. rijker aan mineralen is, maar niet dat het een effect heeft op gezondheid.

Voor zover mij bekend is dit Nederlandse onderzoek het eerste in de wereld dat daadwerkelijk ingaat op het gezondheidseffect van biologische voeding. Het onderzoek werd gestart in 2005.

Biologisch voedsel leidt tot een alerter immuunsysteem. Dit blijkt uit onderzoek van samenwerkende onderzoeksinstellingen, waaronder het Louis Bolk Instituut, Wageningen UR, RIKILT en TNO. Kippen die biologisch voer kregen, hadden een lager (=natuurlijker) gewicht en bleken zich sneller te herstellen van een aandoening. Hiermee is voor het eerst een directe relatie aangetoond tussen biologisch voedsel en gezondheid bij dieren. Biologica verwacht dat de onderzoeksresultaten een impuls kunnen geven aan de verdere marktgroei van biologisch voedsel. Het onderzoeksrapport “Biologisch gezonder? Een onderzoek naar biomarkers” werd vanmorgen in ontvangst genomen door minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Verburg concludeerde dat dieren die biologisch voer hadden gekregen een duidelijk betere afweer hadden tegen ziekten, maar gaf aan het jammer te vinden dat de vraag ‘Is biologisch gezonder?’ nog niet volmondig kan worden beantwoord. Ze vroeg daarom naar een nieuw scherp vervolgonderzoeksvoorstel om ook deze stap te kunnen maken.

In het onderzoek werden kippen twee generaties lang intensief gevolgd. Hieruit bleek onder andere dat de kippen die biologisch voer aten, sneller herstelden van een aandoening. Hiermee werd voor het eerst een direct verband gelegd tussen voedsel en gezondheid. Veel consumenten kopen biologisch voedsel vanwege de associatie met gezondheid.

Nieuwe stap in reeks onderzoeken
Biologica pleit al jaren voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar de relatie tussen voeding en gezondheid en beschouwt de resultaten van het nieuwe onderzoek als een nieuwe belangrijke doorbraak. In 2006 is uitvoerig onderzoek gedaan naar de voedselveiligheid van biologisch. Een product is “voedselveilig” als het geen stoffen bevat die de gezondheid kunnen schaden. De conclusie was dat biologische producten even veilig waren als gangbare. Op enkele onderdelen scoorde biologisch zelfs beter, zoals het voorkomen van antibioticaresistentie.

Verder is meerdere malen onderzoek gedaan naar de voedingswaarde van biologisch voedsel. Deze onderzoeken laten hogere gehaltes aan mineralen, vitaminen zien bij groente en fruit en hogere gehaltes aan gezonde vetzuren bij melk.


bron: biologica

Dit artikel afdrukken