Het is even werk op een doordeweekse donderdag, maar ... zouden de kritische geesten van foodlog.nl hun blik eens willen laten gaan over dit rapport?

Mensen moeten minder vlees, vis en zuivel gaan consumeren. Dat blijkt uit de Milieubalans 2009 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens het PBL staat de overheid voor een grote opgave: consumentengedrag – zeker op het gebied van de vlees-, vis- en zuivelconsumptie – is namelijk lastig te beïnvloeden.

Wereldwijd veroorzaakt het eten van vlees, vis en zuivel momenteel ongeveer 12% van de uitstoot van broeikasgassen en 30% van het verlies aan biodiversiteit. Dat laatste komt omdat 80% van alle landbouwgrond nodig is om koeien te laten grazen en veevoer te verbouwen, wat ten koste gaat van de natuur, vooral in de tropen. Daarnaast zijn de grenzen aan de visvangst bereikt. De Milieubalans 2009 biedt een geactualiseerde inventarisatie van de meest betrouwbare cijfers over deze problematiek.

Tot 2030 zal de mondiale consumptie van vlees, vis en zuivel naar verwachting met 50% toenemen, vooral doordat mensen in opkomende economieën westerse voedingsgewoonten over gaan nemen. Hierdoor zal de productie van vlees, vis en zuivel toenemen, evenals de bijbehorende milieudruk.Minder vlees, vis en zuivel eten is een effectieve manier om de milieudruk te verminderen. Geen rundvlees maar kip of kalkoen eten helpt al een beetje, omdat de productie van ‘wit vlees’ per kilo minder landbouwgrond vraagt en minder broeikasgassen veroorzaakt dan die van rundvlees. Vervanging van vlees door kaas levert weinig milieuwinst op. Technische oplossingen (het verduurzamen van de productie, certificering) helpen wel, maar zijn waarschijnlijk onvoldoende om de achteruitgang van de biodiversiteit en de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.


bron: Planbureau voor de Leefomgeving, met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken