Uit een enquête op basis van een vragenlijst onder 1.100 grotendeels door Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) ingevulde enquête blijkt een ruime meerderheid van de Nederlandse boeren (58%) verschillende maatregelen heeft genomen voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Denk aan extra weidegang, bloeiende akkerranden of het gebruik van groenbemesters. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een vandaag verschenen rapport.

Slechts een deel van de respondenten (18%) heeft natuurinclusiviteit verdergaand in de bedrijfsvoering doorgevoerd. De boeren die op dit moment in de marge van hun bedrijf aan natuurinclusieve landbouw doen (40%), geeft aan dat best meer maatregelen te willen nemen. Daar moet dan wel een vergoeding tegenover te staan.

Voor het verder opschalen van natuurinclusieve landbouw is een combinatie van financiële prikkels gewenst, bijvoorbeeld een combinatie van vergoedingen uit het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, rentekortingen en meerprijzen. Ook willen boeren zekerheid. Ze moeten ervan op aan kunnen dat regels en vergoedingen niet door elk nieuw kabinetsperiode weer worden veranderd. De overheid moet boeren zekerheid over hun inkomsten kunnen bieden.
Trouw - Boeren willen (veel) meer doen voor het milieu, met de juiste hulp
Reageer
  • Deel
Druk af