Op 27 september publiceerden PBL en WUR het rapport Referentieraming van emissies naar lucht uit de landbouw tot 2030.

Verzwaring kostprijs
Hoewel het rapport gaat over de emissies van gassen, zou het tevens laten zien dat Nederlandse melkveehouders niet hoeven te vrezen voor overproductie van fosfaat. Dat is op dit moment een oververhit politiek hangijzer omdat melkveehouders daarmee onder twee grote kostenverzwaringen uit kunnen komen. Omdat ze na het loslaten van het melkquotum hun productie hebben opgevoerd, moeten fosfaatrechten worden ingevoerd en dreigt Nederland in Brussel zijn zogenaamde derogatie te verliezen. In de politiek en zuivelverwerkende, bancaire en boerenkringen heerst onzekerheid over de manier waarop de sector met die bedreigingen voor de kostprijs van Nederlandse melk moet worden omgegaan.

Blunder
Melkveehouderijkenner Frits van der Schans liet op twitter weten dat de beide instituten oudpapier hadden geproduceerd.


Nadat het ministerie van EZ het rapport als 'ingehaald door de realiteit' betitelde, gaf vandaag ook het PBL toe dat de publicatie 'niet handig' was geweest. Het ministerie gaat het rapport niettemin nog bestuderen. Het PBL zegt zijn ramingen - die in werkelijkheid anders uitvielen dan in de rekenmodellen - aan te zullen passen.

De publicatie mag echter een regelrechte blunder heten omdat de reëele fosfaatproductie reeds begin dit jaar door het CBS naar buiten is gebracht. Alle betrokkenen gaan van de nieuwe cijfers uit. Die zijn al maandenlang onderwerp van berichtgeving in alle media, zowel de gespecialiseerde als de algemene.

De SGP zegt in het verouderde rapport aanknopingspunten te zien om fosfaatrechten te voorkomen.
Dit artikel afdrukken