Op 11 juli jongstleden overleed Paul Jansen die jarenlang op Foodlog meesprak. Dinie, zijn vrouw, liet het ons eergisteravond weten. Daarom hoorden we hem niet meer. Nadat hij vorig jaar een tijdje stil was geweest, schreef hij me: ik herhaal mezelf steeds. Alles is al gezegd. Toch was hij later weer regelmatig van de partij. Zijn laatste commentaar dateert van 5 juli jl.

Dweilen met de kraan open
Tegen de achtergrond van de door het CDA aangezwengelde discussie over een eerlijke prijs voor boeren en als in memoriam aan Paul, maak ik graag een nog altijd actuele mail openbaar die hij me doorstuurde op 21 februari 2011. Paul was lid van de Nederlandse Varkenshouders Vakbond (NVV), de organisatie waarvan Jaco Geurts die het CDA plan opstelde, een tijdlang bestuurder was. Paul legde daarin uit hoe je aan een eerlijke prijs komt en hoe je in Nederland naar zijn idee ook nog eens geaccepteerd dieren zou kunnen houden. Dat allemaal in een korte en heldere mail in reactie op een actie van de NVV in de Achterhoek . De NVV wilde slachterijen bezetten omdat boeren niet eens hun kostprijs voor de geleverde varkens betaald kregen. Volgens Paul was bezetten zoiets als dweilen met de kraan open. Je moet het lek aanpakken. Toch is er sindsdien niets veranderd.

Pauls mail van februari 2011 blijkt heel actueel, nu, eind augustus 2014:

Beste NVV mensen,

Hoewel ik sympathiek sta tegenover enig initiatief om een eerlijke prijs te krijgen voor ons product ben ik van mening dat jullie een verkeerde inschatting maken van het probleem. Het blokkeren van slachterijen en nu het vragen om een hogere prijs voor vlees aan consumenten zijn niet de juiste oplossingen om een structureel probleem op te lossen.

Dat probleem is er puur door overaanbod van varkens en daar zal een mouw aangepast moeten worden. Trek de vergelijking eens door met de sterk gestegen voerprijzen. Die zijn ontstaan door minder aanbod, door slechte oogsten en alleen al de geruchten over mindere oogsten, lees speculatie.
Wil je voor de toekomst een systeem waarbij niet telkens opnieuw de geschiedenis zich gaat herhalen dan zal er een vorm van marktregulering nodig zijn. Daar moet alle energie op gericht zijn. Als exportland kan dat alleen op Europees niveau en daarbij is het niet te vermijden dat er in Nederland productie ingeleverd moet worden ten gunste van landen waar meer mogelijkheden en ruimte liggen.

Gezien de discussies over megastallen, antibiotica en dierenwelzijn moet er met de overheid, banken en andere betrokken organisaties een varkenshouderij neergezet worden die breed maatschappelijk gedragen wordt. Dan verdien je een productie-licentie die vormen van kritiek kan doorstaan.

Gewetensvraag: als er een overaanbod is aan veevoergrondstoffen en de varkenshouder haalt zijn voordeel ten koste van de akkerbouwer gaat de varkenshouder dan naar die akkerbouwer en geeft hem een deel van de winst die daaruit voortkomt?

Met vriendelijke groeten en veel wijsheid toegewenst,
Paul Jansen


Ik dank Paul voor zijn vele bijdragen hier. Ze hebben me vaak aan het denken gezet en er een deel blijvend van gevormd. Ik wens Dinie sterkte met het verlies van een opmerkelijke man die er zo plotseling opeens niet meer is.

Fotocredits: Scales of Justice, mikecogh
Dit artikel afdrukken