Dat de paling zich naar de Sargasso-zee verplaatst om zicht voort te planten en dat kleine glasaaltjes daarna terug naar Europa trekken om daar volwassen te worden en uiteindelijk als geslachsrijpe paling weer richting Sargassozee te vertrekken weet iedereen. Maar waarom heeft de paling het zo moeilijk en staat hij al jaren op de Rode lijst: komt het omdat wij er teveel van eten of zijn er ook andere factoren die de populatie decimeren?

Een internationaal team van wetenschappers heeft een nieuw tipje van de sluier op weten te lichten. Het zijn - relatief kleine - wisselingen in de zeestroming die van grote invloed zijn op het succes van de palingen.

De wetenschappers publiceerden hun resulaten in Current Biology. Ze voerden de trekgegevens van de paling over de afgelopen 45 jaar in in een model dat 8 miljoen drijvende deeltjes (gesimuleerde larven en glasaaltjes) volgde. Kleinschalige, door de wind veroorzaakte oceaanstromen bleken van grote invloed op de aantallen glasaaltjes die de reis naar Europa overleefden en daarmee op de fluctuaties in de Europese palingpopulatie.

"Herstel van de palingstand is misschien nog mogelijk, maar zal vanwege de lange generatieduur en zeer lage stand van ouderdieren zelfs met een totaalverbod op de visserij op paling nog lang duren", schrijft Nu.nl.
Dit artikel afdrukken