Omdat de Nederlandse regering al sinds het voorjaar van 2019 geen politieke noch wettelijke oplossingen weet te vinden voor het stikstofdossier, vraagt de overheid aan verschillende partijen om advies om toch tot een oplossing te komen. Vorige week werd de boerenstand opgeschrikt door een advies van het Planbureau voor de Leefomgeving: onteigenen zou het meest probate middel zijn als de regering weer bouwvergunningen wil kunnen afgeven. Het plan werd door onbekenden gelekt.

Vandaag werd via het Algemeen Dagblad bekend dat landsadvocaat Hans Besselink (van het Haagse kantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn) een snellere oplossing adviseert. Onteigenen kan veel tijd in beslag nemen omdat de boer zich juridisch kan verzetten. Boerenorganisaties kondigden al aan zich via collectieve voorzieningen te zullen verzetten.

Bij het intrekken van zijn vergunning om te mogen boeren moet een veehouder vrijwel direct stoppen met boeren. De maatregel gaat dan ook veel verder dan onteigening. Volgens de landsadvocaat "zal onteigening niet tot een snel resultaat kunnen leiden," maar "intrekking van vergunningen kan dat wél."

Besselink reageert op een interne gedachte van het ministerie om de veehouderij rond natuurgebieden op te ruimen. Dat is nodig om de stikstofuitstoot te verlagen teneinde woning- en wegenbouwprojecten mogelijk te maken die nu juridisch niet kunnen worden vergund.
"In de notitie zie ik dat vooral wordt aangestuurd op vrijwillige opkoop van bedrijven", schrijft Besselink. "Weliswaar wordt intrekking van vergunningen en onteigening niet uitgesloten, maar daarbij wordt gewezen op de ingrijpende gevolgen daarvan, en op het feit dat onteigeningen tot langdurige procedures aanleiding kunnen geven. Maar vanuit juridisch perspectief kan dat geen reden zijn om die instrumenten niet in te zetten."

Hoogleraar Jan-Willem Erisman kreeg eerder te maken met boerenwoede toen - achteraf gezien milde - plannen van een groep denkers rond oud-minister Cees Veerman uitlekten om de veehouderij in een aantal aangewezen gebieden versneld af te bouwen. Hij tempert de verwachtingen bij de harde aanpak die de landsadvocaat voorstaat: "Ik begrijp goed dat het ministerie op zoek is naar oplossingen voor de korte termijn. Maar ik voorzie dat de emoties bij boeren hierdoor alleen maar oplopen."
Reageer
  • Deel
Druk af