Westland

0

‘Verbetering waterkwaliteit in Westland stagneert’

‘Verbetering waterkwaliteit in Westland stagneert’

Dit zou blijken uit de jaarlijkse rapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland, meldt het AD. Uit de Waterkwaliteitsrapportage over 2016 blijkt dat er niet minder gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen (stikstof en fosfaat) in de Westlandse en...

Westland grootste agrarische stroomverbruiker Nederland 3

Westland grootste agrarische stroomverbruiker Nederland

De Nederlandse land- en tuinbouw verbruikt op jaarbasis bijna 4,9 miljard kilowatt uur aan elektriciteit. Om dat in perspectief te plaatsen: heel Nederland, industrie en particuliere huishoudens, gebruikt zo'n 119 miljard kilowatt uur. Boerenbusiness...