Je zoekt binnen Foodlog, via Google
Menu Foodlog

Voedselproductie

1

‘Stad heeft kapsones en simplistische ideeën over boeren’

‘Stad heeft kapsones en simplistische ideeën over boeren’

Dat zegt Louise Fresco, bestuursvoorzitter van Wageningen UR, in gesprek met Hiske Versprille van het Parool. Versprille onderzoekt voor de lezers van de krant de relatie voedsel en stad. De stadsbewoner zou weinig snappen van de productie van...

Slimmer watermanagement levert mondiaal tot 40% meer voedsel op 0

Slimmer watermanagement levert mondiaal tot 40% meer voedsel op

De mondiale voedselproductie blijkt 40% te kunnen toenemen door slimmer en zorgvuldiger met water om te gaan. Volgens de UN is een toename van ongeveer 80% nodig om in 2050 aan de vraag naar voedsel te kunnen voldoen. Dit betekent dat alleen een...