Landbouw zonder chemie
Digital Food Conference
Je zoekt binnen Foodlog, via Google
Menu Foodlog

Sanering

0

Nieuw fonds voor sanering glastuinbouw

Nieuw fonds voor sanering glastuinbouw

Een investeringsfonds van €150-300 miljoen moet de herstructurering van de Nederlandse glastuinbouw mogelijk maken. Handelshuis The Greenery nam het voortouw voor het fonds, waarin banken, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en andere...

0

‘Rabo steekt €200 miljoen in Nederlandse varkenshouderij, maar wil geen krimp’

‘Rabo steekt €200 miljoen in Nederlandse varkenshouderij, maar wil geen krimp’

Dat gerucht meldt Boerderij. Het blad schrijft: Rabobank gaat veel geld vrijmaken om de Nederlandse varkenshouderij te herstructureren. De bank zou samen met het ministerie van EZ en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) €200 miljoen...