Je zoekt binnen Foodlog, via Google
Menu Foodlog

Pvdd

1

Marianne Thieme over de PvdD met 5 zetels

Marianne Thieme over de PvdD met 5 zetels

Marianne Thieme vertelt in de NRC over de veranderde kijk van de buitenwereld op de partij. Over de tool op de site van de partij die het mensen in het buitenland makkelijk moet maken een politieke organisatie voor dieren en milieu op te richten....

0

PvdD bepleit ‘Milieukabinet’ op basis van Terlouw

PvdD bepleit ‘Milieukabinet’ op basis van Terlouw

Marianne Thieme (PvdD) adviseert kabinetsverkenner Edith Schippers de mogelijkheden te verkennen van een 'Milieukabinet'. Het zou in ieder geval moeten bestaan uit ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren ("die van de klimaatorganisaties...

0

Journalist en melkveehouderszoon tegen verplichte weidegang

Journalist en melkveehouderszoon tegen verplichte weidegang

Door verrassend stemgedrag van de PVV werd Nederland onverwacht geconfronteerd met een door de Tweede Kamer aangenomen PvdD-motie die weidegang voor koeien verplicht wil stellen. De uitvoering van de motie komt voor rekening van het nieuwe kabinet....

‘Thieme botst met NOS over debat’ 0

‘Thieme botst met NOS over debat’

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) laat het grote tv-debat voor lijsttrekkers op 14 maart aan zich voorbij gaan. Thieme wil het tv-debat benutten om te discussiëren met politici die verantwoordelijk zijn voor het gevoerde beleid. Dat blijkt...

Boerinnen in actie tegen motie kalf langer bij koe 4

Boerinnen in actie tegen motie kalf langer bij koe

Vandaag biedt een groep melkveehoudsters in Den Haag een petitie aan waarin ze de recent aangenomen motie om kalveren langer bij de koe te laten ontraden. De melkveehoudsters zijn degenen die meestal de zorg voor de jonge kalveren op zich nemen....