Je zoekt binnen Foodlog, via Google
Menu Foodlog

Nitraatrichtlijn

0

Fosfaatplafond opnieuw overschreden

Fosfaatplafond opnieuw overschreden

Voorlopige cijfers van het CBS laten zien dat de Nederlandse landbouwsector in 2016 opnieuw het fosfaatplafond overschrijdt. De fosfaatproductie in dierlijke mest daalde weliswaar in vergelijking met 2015, maar het plafond van 172,9 miljoen kilo mest...

23

Van Dam heeft nu fosfaat- én nitraatprobleem

Van Dam heeft nu fosfaat- én nitraatprobleem

Nederland wilde de milieunorm voor de melkveehouderij op het gebied van fosfaat redden door de uitgifte van fosfaatrechten. Dat verbiedt de Europese Commissie wegens staatssteun. Met man en macht wordt nagedacht over een oplossing door...

0

Minimaal 20% minder koeien in Nederland zonder derogatie

Minimaal 20% minder koeien in Nederland zonder derogatie

Boeren die vooral grasland in gebruik hebben, mogen meer stikstof uit koeien- en andere graasdierenmest op hun land brengen dan de Europese norm toestaat. Die afwijking is verleend omdat de graslandopbrengsten onder Nederlandse omstandigheden hoog...