Je zoekt binnen Foodlog, via Google
Menu Foodlog

Ministerie Van Vws

0

‘Ministeries geven goede voorbeeld voor bedrijfsrestaurants’

‘Ministeries geven goede voorbeeld voor bedrijfsrestaurants’

De ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben een ‘gouden’ bedrijfsrestaurant en grand café. Dat betekent dat ze voldoen aan de criteria voor 'goud' van de Richtlijnen Gezondere...