Je zoekt binnen Foodlog, via Google
Menu Foodlog

Methaanuitstoot

3

Veldonderzoek meet hogere methaanuitstoot dan officiële rapportages

Veldonderzoek meet hogere methaanuitstoot dan officiële rapportages

Sinds 1990 is de uitstoot van het broeikasgas methaan niet met de officiële 43%, maar met 20% gedaald, concludeert De Correspondent. Het blad baseert dit op een Europees onderzoek dat modelberekeningen met daadwerkelijke meetwaarden vergelijkt. De...