Man

1

Erkenning voor man-vrouw verschil in obesitasonderzoek

Erkenning voor man-vrouw verschil in obesitasonderzoek

Het vetgehalte op jonge leeftijd is bij muizen een nauwkeurige voorspeller voor latere obesitas. Dat blijkt echter alleen waar voor mannetjesmuizen, ontdekten Amerikaanse onderzoekers. Bij vrouwtjesmuizen is het vetgehalte juist op latere leeftijd...