Je zoekt binnen Foodlog, via Google
Menu Foodlog

Kalf

0

Hoge kalversterfte noopt tot nadenken over houderijvorm en voeding

Hoge kalversterfte noopt tot nadenken over houderijvorm en voeding

Op Nederlandse melkveebedrijven is in 2015 de kalversterfte gemiddeld 13,3% voor kalveren vanaf 3 dagen tot een jaar. Kalveren die sterven rondom de geboorte worden hierin niet meegerekend. Het sterftepercentage ligt al jaren boven de 10% en blijkt...

1

Veel consumenten ongevoelig voor rationele argumenten tegen snelle scheiding koe en kalf

Veel consumenten ongevoelig voor rationele argumenten tegen snelle scheiding koe en kalf

Een Duitse en een Amerikaanse universiteit deden een online onderzoek naar de acceptatie van de scheiding van koe en kalf door consumenten. Ook als ze alle rationele argumenten hadden gehoord, bleef een groep van 38% volhouden tegen vroege scheiding...

Boerinnen in actie tegen motie kalf langer bij koe 4

Boerinnen in actie tegen motie kalf langer bij koe

Vandaag biedt een groep melkveehoudsters in Den Haag een petitie aan waarin ze de recent aangenomen motie om kalveren langer bij de koe te laten ontraden. De melkveehoudsters zijn degenen die meestal de zorg voor de jonge kalveren op zich nemen....