Landbouw zonder chemie
Digital Food Conference
Je zoekt binnen Foodlog, via Google
Menu Foodlog

Hilal Elver

0

VN-voedselrapporteur zeer kritisch over pesticiden

VN-voedselrapporteur zeer kritisch over pesticiden

Fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen schermen met de belangrijke bijdrage die ze leveren aan de voedselvoorziening voor een groeiende wereldbevolking en het duurzaam gebruik van hun middelen. Het levert hen weinig krediet op bij Hilal Elver die...

1

‘Junk food schendt mensenrechten’

‘Junk food schendt mensenrechten’

Dat zegt de speciale afgezant voor voeding van de VN, Hilal Elver. Volgens haar moeten arme mensen noodgedwongen te vaak kiezen tussen betaalbaar en volwaardig voedsel. Dat is een schending van het recht op gezond voedsel. Elver wijst erop dat de...