Je zoekt binnen Foodlog, via Google
Menu Foodlog

Gmo Mais

4

‘GMO uitbannen slecht voor milieu- en voedselprijzen’

‘GMO uitbannen slecht voor milieu- en voedselprijzen’

Als genetisch gemodificeerde organismen, GMO’s, uitgebannen zouden worden, zorgt dat voor stijgende voedselprijzen, een afname van bos en grasland en hoge broeikasgasemissies. Dat ontdekten wetenschappers van de Amerikaanse Purdue Universiteit....