Genetica

23

Welk leven willen we op bestelling?

Welk leven willen we op bestelling?

Met gene editing, ook wel crispr-cas genoemd, kunnen genetici alle leven veranderen. Erfelijke ziekten kunnen worden weggesneden uit zaad of eicellen. Tomaten kunnen binnen een dag lekkerder en langer houdbaar gemaakt worden. Melkkoeien kunnen op...