Je zoekt binnen Foodlog, via Google
Menu Foodlog

Antibioticagebruik

0

Nederland voorbeeld ‘Good Practice’ in antibioticareductie dierhouderij

Nederland voorbeeld ‘Good Practice’ in antibioticareductie dierhouderij

"Nederland kan internationaal dienen als schoolvoorbeeld in het verder terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij." Dat concludeert FVO, de hoogste veterinaire instantie van de EU, na een vergelijkend onderzoek in verschillende...

1

Antibioticagebruik Europese landbouw ‘schokkend hoog’

Antibioticagebruik Europese landbouw ‘schokkend hoog’

Het Europese Medicijnen Agentschap (EMA) publiceerde vorige week het 6e rapport over het antibioticagebruik in de Europese landbouw. In de periode 2011-2014 liepen de verkopen van antibiotica voor de veehouderij met 2,4% terug. Veel verder gaat het...

1

‘Slachtkip is altijd antibioticavrij’

‘Slachtkip is altijd antibioticavrij’

Sanderson Farms is een van de grootste Amerikaanse slachtkuikenproducenten. Het bedrijf startte recent een 'anti-misleidingcampagne'. De pluimveeproducent richt zich tegen het label 'antibioticavrij'. Dat wordt te pas en te onpas gebruikt door...

1

Antibioticabeleid krijgt reductiedoelen per sector

Antibioticabeleid krijgt reductiedoelen per sector

In het nieuwe beleid voor antibioticareductie in de veehouderij worden in 2017 de doelen verbijzonderd naar pluimvee,varkens, kalveren en dierenartsen. Tot op heden gold een generieke reductiedoelstelling van 70%. Ten opzichte van 2009 is 58,4%...