Wat is circulariteit?

De Wat is...?-serie onderzoekt het verschil in basiswaarden en perspectieven op de werkelijkheid dat als een olifant in de kamer staat. Aanleiding is het vastlopen van maatschappelijke discussies. Omdat het niveau van polarisatie piekt, is het tijd om weer samen te landen door onderzoek naar de uitgangspunten van de partijen die elkaar het recht op waarheid betwisten. Zo ontdekken we dat het draait om de verschillende denkwijzen in plaats van de feiten.
Een startartikel leidt het onderwerp in. Daarna delen mensen met verschillende denkwijzen hun perspectief. Ze geven antwoord op de vraag: Wat is circulariteit?