Ook in vergelijking met april steeg de productie met 3,7%. Die stijging werd deels verklaard door het feit dat mei één dag meer telt dan april. In 2016 werd echter tot op heden bijna 12% meer gemolken dan in 2015.

In omringende landen lijken de melkveehouders hun productie wel te matigen. Boerderij meldt dat Britse boeren in april bijna een procent melk minder leverden dan in maart. Ten opzichte van april 2015 molken de Britten 3,4% minder. In Ierland viel in april een daling van ruim 4% ten opzichte van 2015 te registreren. In Frankrijk daalde de productie in maart met ongeveer 1%. Ook in Duitsland daalde de productie; in de laatste week van mei molken Duitse boeren 0,2% dan in de week ervoor. De Duitsers laten nog geen daling zien ten opzichte van 2015.
Dit artikel afdrukken