Uit onderzoek door de KU Leuven blijkt dat in 2017 37% van de Belgische eerstejaarsstudenten overmatig alcohol gebruikte. Vijf jaar geleden was dat een nog een kwart, schrijft de Standaard.

Het aantal echt verslaafde studenten bleef de voorbije jaren nagenoeg stabiel, op 2 à 5%.

Om te berekenen of het alcoholgebruik problematisch is, gebruikten de onderzoekers een wetenschappelijk instrument dat rekening houdt met het aantal consumpties, het gedrag (bijvoorbeeld of studenten ooit een black-out hebben gehad) en de gevolgen in hun gedrag (zoals iemand fysiek aanvallen).

Ronny Bruffaerts van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven vertelt in de krant: “bij die problematische drinkers heeft alcohol een grote impact op hun leven. Ze slapen minder goed, veroorzaken overlast op straat, komen minder naar de les, enzovoort. Zelfs hun punten lijden eronder: hun gemiddelde jaarpercentage ligt tot 11 procent lager."

De KU Leuven wil het aantal problematische drinkers in de stad in 10 jaar met 10% doen dalen door positieve campagnes zoals gratis ontbijten voor nuchtere studenten.

Overmatig alcoholgebruik heerst niet alleen onder studenten. Eerder werd bekend dat 12% van de Belgische werknemers door hun alcoholgebruik te laat op het werk komt, afwezig blijven, slechter presteren of ruzie hebben met collega's.
De Standaard - Meer studenten zijn aan de fles
Reageer
  • Deel
Druk af