Een terrein waarop vermoedelijk grote kansen liggen is het terugdringen en zelfs tot nul reduceren van antibioticagebruik. Het gebruik van onnatuurlijke groeibevorderaars in de veehouderij ligt niet alleen in Nederland onder vuur maar ook bij afnemers in het Midden-Oosten en nieuwe rijke economieën, zoals China, Rusland en India.

Voedingsbodem voor innovatie
Overijssel denkt niet alleen aan vlees, zuivel, eieren halffabrikaten of gereed verwerkt product. De regio is ook sterk in stallenbouw, voer, verpakking en veterinaire kennis. De combinatie daarvan is interessant als exportproduct en kan leiden tot nieuwe activiteiten in de provincie en elders in de wereld.

De provincie wil een voedingsbodem scheppen voor een gezond innovatieklimaat dat vooruit denken en het leggen van nieuwe verbanden stimuleert. Zo kunnen economisch de middelen worden gegenereerd waarmee ondernemers op het gebied van ecologie en voedselveiligheid een voorsprong kunnen nemen.

Uitnodiging aan Overijsselse ondernemers
Daarom heeft gedeputeerde Theo Rietkerk Foodlog gevraagd een proces te faciliteren om de vertrekpositie, de kansen, de bedreigingen en eisen aan echte marktkansen voor Overijsselse agro&foodondernemers samen met hen in kaart te brengen.

Dat gebeurt in een proces dat bestaat uit drie onderdelen. Eind deze week begint een online gesprek in een besloten Circle voor betrokkenen en genodigden. Aan dat gesprek zullen specialisten, boerenondernemers, marktkenners en partijen met toegang tot de consumentenmarkt deelnemen. Op basis van dat gesprek wordt een live ronde tafel conferentie voorbereid op het Provinciehuis in Zwolle die zal plaatsvinden op 6 december aanstaande. De uitkomsten daarvan worden weer online voor bespreking teruggekoppeld. De resultaten daarvan worden tot slot in een bondig rapport aan de Provincie en de deelnemers aan de Circle worden gepresenteerd.
Overijsselse ondernemers rond agro&food en veehouders – van slachtkuikens tot melkvee en van varkensvermeerderaars tot legkippenhouders – worden van harte uitgenodigd om zich per direct voor deelname aan te melden bij Hanna van Vonderen van de Provincie via HP.v.Vonderen@overijssel.nl.

Deelname is gemakkelijk te realiseren vanaf iedere PC of tablet op de momenten die deelnemers het beste uitkomen.

Fotocredits: IIjsselburg bij Zwolle, uitsnede, Martijn van Exel
Dit artikel afdrukken