In Nederland wordt nog altijd op grote schaal gefraudeerd met mest. Dat schrijft NRC-journalist Martin Kuiper die zich baseert op een nog ongepubliceerd onderzoek in opdracht van de Strategische Milieukamer, een samenwerkingsverband van verschillende inspectie-, inlichtings- en opsporingsdiensten. De krant wist er "de hand op te leggen".

In 2017 onthulde NRC-journalist Joep Dohmen dat Nederlandse boeren op grote schaal frauderen met mest uit de dierlijke landbouw als gevolg van falende controle-mechanismen. Volgens Kuiper is aan die situatie weinig veranderd. Dat is opmerkelijk omdat de affaire destijds veel stof deed opwaaien. Nederland produceert 75 miljard kilo mest (droge + natte stof).

Kuiper: "Boeren die hun mestoverschot illegaal over hun land verspreiden of het niet volgens de wet vernietigen hebben in Nederland weinig te vrezen van opsporingsinstanties. De kans dat mestfraudeurs gepakt worden is 'klein'."

Het rapport deed op basis van driehonderd opsporingsonderzoeken een steekproef om de omvang van mestfraude te inventariseren. Het onderzoek probeert niet - schrijft Kuiper - "de werkelijke omvang” van illegaal verwerkte, toegepaste en afgevoerde mest inzichtelijk te maken, "maar poogt de immense proporties en de economische en ecologische gevolgen van het gesjoemel te laten zien. Hoeveel fraudeurs er zijn veroordeeld, wordt niet duidelijk."

Waarom de proporties zo 'immens' zijn zonder nadere kwantitatieve onderbouwing, blijft onduidelijk. De boeren zijn nog altijd erg schuldig volgens de krant, terwijl de vraag waarom het openbaar zo gebrekkig opereert duidelijk onderbelicht blijft. Het is dan ook niet verrassend dat het ministerie van Justitie en Veiligheid liet weten pas op vragen over het onderzoek in te willen gaan nadat het aan de Tweede Kamer is gestuurd.
Reageer
  • Deel
Druk af