image

Er is maar één heldere conclusie te trekken: obesitas is een complex fenomeen waar je de kranten vol mee kunt schrijven, maar waar weinig over te zeggen valt.

Er is wellicht een relatie tussen de consumptie van junk food door zwangere en zogende moeders en overgewicht onder jonge kinderen. In een recente studie, uitgevoerd door de afdeling diergeneeskunde van het Royal Veterinary College in Londen, blijkt dat moederratten die junk food prefereren babies krijgen die ook eerder geneigd zijn om vette en zoete levensmiddelen te eten. Dat heeft weer tot gevolg dat rattenbaby's die minder gezond eten, eerder in gewicht toenemen dan de controlegroep die gezonder eet. Bevestiging eerder onderzoek
Volgens de onderzoekers kan een soortgelijk effect optreden onder mensen. Alhoewel de fysiologie van ratten en mensen vrijwel gelijk is, is er geen sprake van een 1-op-1-relatie.
Het onderzoek van de RVC lijkt eerder onderzoek te bevestigen waarbij moeders met malnutritie werden gevolgd. Daarbij bleek dat hun kinderen bepaalde nutriënten zoals vet beter opsloegen als een respons tegen ondervoeding. Tot slot een kanttekening van de onderzoekers. Het onderzoek gaat niet zo ver dat het een directe causale relatie legt tussen junk food etende moeders en te dikke kinderen. Obesitas of overgewicht is daarvoor een te complex fenomeen.


bron: EVMI
Dit artikel afdrukken