Dat is de uitkomst van een studie onder 3.557 Australische kinderen tussen 4 en 13 jaar, die gepresenteerd werd op de European Obesity Summit in Zweden.

Perceptie
Ouders van te zware kinderen zien vaak zelf niet dat hun kind overgewicht heeft. Tot nu toe is dat altijd gezien als een probleem en zijn er in Groot-Brittannië en de VS speciale meet- en weegprogramma’s om de perceptie van de ouders te controleren.

Uit het onderzoek blijkt nu dat als ouders hun kind te dik vinden, die kinderen uiteindelijk juist nog meer aankomen dan de kinderen van ouders die vinden dat hun kind een gezond gewicht heeft. Dit staat los van of de perceptie van de ouders juist of onjuist is. Dat 80% van de ouders van te zware kinderen zelf niet ziet dat het kind overgewicht heeft, lijkt dus juist beschermend voor de ontwikkeling van het gewicht tussen de leeftijd van 4 en 13 jaar. Hoe dit precies komt, is nog de vraag. De onderzoekers denken dat het deels te maken heeft met stigmatisering, wat kan leiden tot verstoord eetgedrag.

Een op de drie kinderen te dik
Eerder deze week bracht de United European Gastroenterology (UEG) een rapport naar buiten waaruit blijkt dat een op de drie Europese kinderen tussen 6 en 9 jaar overgewicht of obesitas heeft. Momenteel zijn er 41 miljoen kinderen jonger dan 5 te zwaar en de verwachting is dat dit aantal de komende tien jaar zal stijgen naar 70 miljoen.

Ziekten van het spijsverteringsstelsel
Ook met de gezondheid van het spijsverteringsstelsel is het steeds slechter gesteld. Een op de vier gevallen van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa wordt al in de jeugdjaren vastgesteld. Dit percentage neemt de laatste tientallen jaren onverminderd toe. Verschillende met elkaar samenhangende factoren veroorzaken deze ziektes, waaronder een combinatie tussen genen en de leefomgeving. Het microbioom lijkt een rol te spelen; de hygiëne-hypothese suggereert dat kinderen die te schoon opgroeien een grotere kans hebben op deze ziektes. Ook spelen ervaringen, blootstellingen en bijvoorbeeld antibioticagebruik rondom de geboorte en in de eerste levensjaren een rol.

De onderzoekers constateren ook een sterke toename van niet-alcoholische leververvetting bij kinderen. Dit is nu de meest voorkomende leveraandoening onder kinderen en adolescenten in westerse landen. De ziekte wordt al vastgesteld bij kinderen van 3 jaar. Obesitas is een grote risicofactor hiervoor.

Onderzoeker Herbert Tilg van de UEG: “Prioriteiten moeten snel veranderen. Met steeds meer bewijs voor de link tussen voeding en leefstijl in de kinderjaren en obesitas en spijsverteringsproblemen in het algemeen, moeten we het onderzoek hiernaar prioriteit geven en onze middelen en training focussen op preventie.”

Of ouders dan juist wel of niet moeten weten of hun kind te zwaar is, is nog de vraag.
Dit artikel afdrukken