De Volkskrant gaf Hansen dit weekend het podium. In de krant is onder meer deze uitspraak van Hansen te lezen: "Kernenergie is de volgende logische stap in onze energievoorziening. We begonnen met hout dat we gingen opbranden. Toen vonden we steenkool: dat was zo gecondenseerd dat je er veel minder van nodig had om veel meer energie te verkrijgen. Daarna kwam aardolie en daarna aardgas: telkens een stapje verder, met telkens minder CO2-uitstoot. En toen kwam het veel schonere kernenergie met nóg weer een hogere energiedichtheid: één bolletje uranium ter grootte van een pingpongbal is genoeg om honderd jaar lang te voorzien in alle energiebehoeften bij een gemiddelde Amerikaanse levensstijl - en dan zijn wij Amerikanen nog lang niet zo zuinig en slim als jullie in Europa! Intussen is er in de aarde meer dan genoeg uranium aanwezig en anders is er nog thorium, een alomtegenwoordige grondstof die eveneens kan worden gebruikt als we kerncentrales verder ontwikkelen."

Ook in The Guardian heeft Hansen dit weekend het podium. In die krant staat geen woord over zijn pleidooi voor kernenergie. Hansen waarschuwt voor Urgenda-achtige klimaatzaken tegen openbare bestuurders als zij nu geen actie nemen om het risico van een veranderend klimaat te keren. Kennelijk moeten we daar kernenergie voor inzetten.

Urgenda - een Nederlandse energie NGO - zou zich daar eens gefundeerd over uit moeten spreken. Tot op heden promoot Urgenda zogenoemde 'renewables', energiebronnen zoals water, zon en wind. Hansen lijkt te impliceren dat die niet voldoen.
Dit artikel afdrukken