Dick, ik las je artikel op Foodlog: vragen en antwoorden over de boerencrisis. Daar valt nog wel wat op af te dingen, onder andere of een boer er voor kan kiezen minder te produceren als de prijs sterk is verminderd: de verplichtingen zoals rente en aflossing maar ook de rekeningen lopen door.

Koeien moeten eten en de bank wil betaald worden. Minder produceren bij slechte prijzen gebeurd daarom niet, er wordt eerst geprobeerd aan de verplichtingen te voldoen door meer te produceren, zo verliepen eerdere crises ook zoals in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Pas als er vele bedrijven door faillissementen “afvallen” en het aanbod verminderd, verbeteren prijzen weer.

'Andere structuur'
De melkveehouderij kent een heel andere structuur als andere sectoren doordat we meestal zo goed als gesloten bedrijven hebben, ons jongvee aanhouden en daardoor de verantwoordelijkheid hebben voor veel bekken om te voeren. Bovendien is de vergelijking met de autoindustrie irreëel. Er zijn slechts enige tientallen automerken en miljoenen melkveehouders die wereldwijd als geheel invloed hebben op de markt door het volume. Het is onmogelijk in een dergelijke structuur, beslissingen te nemen als individu die invloed zouden kunnen hebben op het geheel, minder produceren met lage prijzen die maandenlang aanhouden, versnelt slechts je faillissement. Die keuze HEB je niet.

De ‘vrije markt’ zoals die door een aantal idealisten wordt aangehangen, bestaat niet in de landbouw.
'Melk wordt niet goedkoper door massaproductie'
Daarom heeft Europa het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarin is omschreven waarom de landbouw anders is dan andere sectoren. De ‘vrije markt’ zoals die door een aantal idealisten wordt aangehangen, bestaat niet in de landbouw. Het is een ideologie die als een dogma wordt gepredikt. En wat is het doel? Minder boeren? Goedkopere melkproducten? Zo nu en dan tekorten op de markt met de bijkomende maatschappelijke onrust die door deze tekorten ontstaat? Of zitten we in een machtsspel dat geen winnaars zal hebben? De melk wordt niet goedkoper als ze in de massa wordt geproduceerd op grote bedrijven, juist en alleen boeren zijn bereid voor zeer lage lonen te werken, melk produceren op bedrijven met loonkosten door vreemde arbeid, hebben veel hogere kosten op arbeid, dus minder boeren werkt ook niet. Net zoals duurzaamheid of dierenwelzijn op de wereldmarkt waarop wij acteren, niet worden betaald. De opstelling van Dijksma leidt daarom slechts tot het elimineren van verschillende agrarische sectoren en de hen aanleverende sectoren (erfbetreders). Geen groei van arbeidsplaatsen of betere economische structuren dus.

Morgen gaan we (European Milk Board) massaal actie voeren in Brussel. Niet voor subsidie of lastenverlichting, maar voor de installering van een extra marktinstrument waarmee in crisistijden gereageerd kan worden op de vraag door het aanpassen van het aanbod.

Dat is vrijdag door onze EMB bestuurders met de president van de Europese Raad, Martin Schultz besproken. Hier vind je de link naar een reportage over dat gesprek.

Fotocredits: Martin Schultz, still, BRF
Dit artikel afdrukken