De Nederlander Kees Koolen, medeoprichter van boekingssite booking.com, is bezig het grootste geïntegreerde melkveebedrijf ter wereld op te zetten. Het bedrijf zal gevestigd worden in Joborandi in Brazilië. Koolen heeft daar al 31.000 hectare land aangekocht. De totale investering bedraagt € 500 miljoen, schrijft Boerderij. Daarvan brengt Koolen zelf € 100 miljoen in, wordt een derde door het Braziliaanse Ontwikkelingsfonds van het Noordoosten (FNDE) gefinancierd en de rest door andere investeerders, aldus Boerderij.

4 miljoen kilo melk per dag
Het megabedrijf moet voor eind 2016 operationeel zijn en uiteindelijk 4 miljoen kilo melk per dag produceren. In de beginfase streeft Koolen naar 1 miljoen kilo per dag. Om een indruk te geven van de omvang van het project: uitgaande van een gemiddelde melkgift van 25 liter per koe per dag, heb je daarvoor al gauw 40.000 koeien nodig. De melk wordt op het bedrijf zelf verwerkt tot melkpoeder, condensmelk en andere zuivelproducten, waarvan het merendeel voor de export bestemd is.
Zelfs bij een supermelkgift van 35 à 40 liter per dier per dag zal de boerderij van Koolen straks meer dan 100.000 koeien tellen om de nagestreefde 4 miljoen liter per dag te kunnen produceren

Technologie en webcams
De koeien zullen in de VS gekocht worden. Zij worden gehuisvest in technologisch hoogwaardige loopstallen 'om het welzijn van de dieren te bevorderen en een zo hoog mogelijke productie te halen'. Maar ook de betrokkenheid van de afnemers en consumenten wordt gegarandeerd: Koolen wil webcams installeren, 'zodat de consument de productie van de melk online kan volgen'.

Volgens Koolen is er vanuit Brazilië, maar ook uit China, veel belangstelling voor het megaproject.

Fotocredits: 'How exactly do I milk this thing?', Nic McPhee
Dit artikel afdrukken