Wouter van der Weijden, oprichter van CLM, heeft zich meet af aan een fel tegenstander van een regeling getoond die de groei van de Nederlandse zuivelsector niet zou binden aan de beschikbare grond daarvoor. Hij wil voorkomen dat het zowel ecologisch als economisch lastig gebleken spoor van de varkenshouderij ook gaat gelden voor de nu nog succesvolle Nederlandse melkveesector.

Politiek activist
Zijn acties hebben hem in een aantal boeren- en politieke kringen de naam van 'politiek activist' opgeleverd. Hij zou zich teveel met het beleid willen bemoeien, terwijl zijn CLM tevens adviseert over de feitelijkheden waarmee beleidsmakers rekening moeten houden. Een en ander weerhoudt hem er niet van om zich opnieuw scherp uit te spreken. Op Boerderij zegt Van der Weijden: Het doel van de AMvB, om grondgebondenheid van de melkveehouderij te regelen, wordt nog niet voor de helft bereikt. Intensieve bedrijven mogen groeien met 50 procent mestverwerking en zullen enigszins worden afgeremd, maar in de groep middel-intensieve bedrijven zal een wildgroei gaan plaatsvinden. Velen van hen zijn al uitgebreid of hebben de vergunningen liggen om uit te breiden en zullen dit zo snel mogelijk doen. Ze hebben hier niet veel grond voor nodig en die grond mag ook nog ver weg liggen", stelt Van der Weijden. Ook de combinatie van de AMvB en - het volgens de bioloog op zich goede - streven van Dijksma om meer weidegang te realiseren is volgens hem geen goede combinatie. "Met deze AMvB zal de melkveehouderij toch verder intensiveren, waardoor weidegang juist moeilijker wordt voor bedrijven", aldus Van der Weijden.

Grondgebondenheid binnen 20 km
De uitspraken Van der Weijden komen vrijwel gelijktijdig met een brief van Milieudefensie en de 12 provinciale natuur- en milieufederaties van 17 april jl. Zij roepen op tot een aanmerkelijk stringentere, daadwerkelijk grondgebonden Melkweewet die koe en grond zelfs koppelt aan een straal van 20 kilometer. Ook in de Eerste en Tweede Kamer lijkt het lot van de AMvB niet zeker. Staatssecretaris Dijksma waarschuwde al fijntjes dat het kaltstellen van haar AMvB zal betekenen dat de Nederlandse melkveehouders tot 2017 geen zekerheid hebben over de normen waar zij aan moeten voldoen, nu de regulering van hun productie inmiddels niet meer bestaat. Die verviel immers eind vorige maand.

Wie bereid is zoveel onzekerheid te creëren, moet wel overtuigd zijn van zijn zaak.

Fotocredits: Wouter van der Weijden, CLM
Dit artikel afdrukken