De antibioticaresistentietop mag dan niet zoveel media-aandacht trekken, antibioticaresistentie is wel degelijk 'hot'. Eerder deze week berichtte Foodlog over een mogelijke doorbraak in de aanpak van antibioticaresistentie die zich richt op het beschermende laagje dat resistente bacteriën opbouwen.

Het wetenschapsblog van Le Monde zet nog een andere doorbraak in de schijnwerpers. Ook een uit een schimmel gewonnen molecuul kan zich op de buitenwand van de bacterie richten en daar het NDM-1 gen uitschakelen. Gerry Wright (McMaster Universiteit, Canada) noemt NDM-1 "publieksvijand nummer 1". En ging op zoek naar een molecuul dat NDM-1 zelf onschadelijk zou kunnen maken. Dat lijken de onderzoekers nu gevonden te hebben, in aspergillomarasmine A (AMA). AMA wordt uit de in de grond voorkomende schimmel Aspergillus versicolor gewonnen en kan inderdaad NDM-1 uitschakelen, en daarmee de weg opnieuw vrijmaken voor werkzame antibiotica. Het onderzoek is gepubliceerd in Nature.

Na veelbelovende reageerbuisexperimenten, waarbij door toevoeging van AMA de bacteriën opnieuw gevoelig werden voor antibiotica, werd de proef op de som genomen met een muizenexperiment: muizen kregen een dodelijke dosis Klebsiella pneumoniae toegediend, en verschillende behandelingen. Ofwel een enkel antibioticum, ofwel AMA, of een cocktail van beide. De eerste twee proefgroepen gingen dood. Maar van de muizen die de cocktail kregen, overleefde 95% de infectie.

Uiteraard is nog veel meer onderzoek nodig. De nu gevonden resultaten leiden in ieder geval tot het commentaar in Le Monde dat "het reservoir van natuurlijke producten met een antibacteriële werking nog niet uitgeput is".
Dit artikel afdrukken