Dé akkerbouwgemeente van Nederland is het Groningse Veendam. In deze gemeente wordt ruim 84,7% van de 4.322 hectare aan cultuurgrond (het beteelbare oppervlakte aan grond, in de definitie van het CBS) gebruikt voor de akkerbouw. In de ranglijst die Boerenbusiness opstelde, zijn na Veendam de gemeenten Cromstrijen (84,7% van 4.046 ha), Terneuzen (80,9% van 15.989 ha), Sluis (80,5% van 21.680 ha) en Stadskanaal (79,7% van 7.775 ha) de koplopers wat betreft akkerbouw. Heel Nederland telt 1.796.261 hectare cultuurgrond, waarvan 503.660 hectare in gebruik is voor akkerbouw. Dat betekent dat 28,04% van het Nederlandse landbouwareaal gebruikt wordt voor akkerbouw. De rest? Het CBS onderscheidt tuinbouw, grasland, groenvoergewassen en dierhouderij.
Boerenbusiness - Welke gemeente heeft meeste akkerbouw? - Top 5 Boerenbusiness | Boerenbusiness.nl
  • Deel
Druk af