Dat zou kunnen blijken uit een email van het Steunpunt EU-schoolfruit die gistermiddag aan 1.700 scholen werd verzonden. Het Steunpunt verzocht de communicatie rond schoolfruit voor het ministerie van EZ in opdracht van RVO.nl.

Pijnlijke zaak
Bij het van start gaan van het nieuwe schoolfruitprogramma 2014/15 bleek plotseling dat 350.000 kinderen helemaal geen schoolfruit krijgen. Een pijnlijke zaak.

De tekst luidt als volgt:
Geachte XYZ,
Hierbij ontvangt u bericht over het schoolfruitprogramma, dat helaas deze week niet van start heeft kunnen gaan vanwege het plotseling terugtrekken van de leveranciers.
Er wordt momenteel gekeken naar een doorstart van de regeling om later mogelijk alsnog van start te gaan met de schoolfruitleveringen. We zullen u verder informeren zodra er meer bekend is.

Hierbij verwijzen wij u naar de berichtgeving van het ministerie d.d. 4 november aangaande de brief over de schoolfruitregeling aan de Tweede Kamer.
Op dit moment beschikken wij niet over meer informatie. Wij vragen u nader bericht af te wachten en geen telefonisch contact op te nemen. Bedankt voor uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Team EU-Schoolfruit


Moddergooien voorkomen
Naar aanleiding van een bericht op Foodlog kwam het staken van de schoolfruitleveringen door de 6 betrokken leveranciers in de pers. Op Foodlog reageerde Peter de Boer, een van de leveranciers. Hij stelde graag te hebben willen voorkomen dat overheid en de leveranciers elkaar met modder zouden moeten begooien in de pers. Omdat echter de overheid doet alsof de terugtrekking aan de 6 leveranciers ligt, wilde hij die indruk van de hand wijzen. De regeling is onuitvoerbaar omdat hij het risico op niet-uitbetaling van belangrijke subsidiecomponenten geheel bij de ondernemers neerlegt. Aangezien ze al eerder door overheidsfouten fors nat zijn gegaan op de regeling, passen ze ervoor er op dit moment in te stappen.

Rechtsongelijkheid?
Bovenstaande mail kan de indruk wekken dat de overheid nieuwe partijen uitnodigt in de regeling te stappen. Volgens de informatie waarover Foodlog op dit moment beschikt, zijn de leveranciers die zich de afgelopen jaren hebben ingespannen voor schoolfruit niet benaderd.

Omdat het weinig voorstelbaar is dat verstandige ondernemers in de regeling zoals die er tot vorige week uitzag, zouden willen stappen, moet een vraag worden gesteld.
Is het ethisch als de overheid de regeling bijstelt om die wel uitvoerbaar te maken, zonder de bestaande leveranciers de kans te geven hun werkzaamheden weer op te pakken?

Het antwoord op die vraag is vermoedelijk 'nee'. Het zou de leveranciers in een situatie van rechtsongelijkheid plaatsten.

Fotocredits: James Emery
Dit artikel afdrukken