Uit onderzoek door SOVON, in opdracht van Staatsbosbeheer blijkt dat de broedvogels in het droge deel van de Oostvaardersplassen de afgelopen jaren sterk achteruit zijn gegaan. Werden in 1997 nog bijna 100 soorten geteld in de 'ring' om de moeraskern van de OVP heen, in 2012 waren er nog maar zo'n 60. Sommige soorten, waaronder de nachtegaal, baardman, graspieper en paapje zijn helemaal verdwenen. Als mogelijke oorzaken worden genoemd: het weer, het wisselend voedselaanbod en het feit dat de grote grazers de droge strook 'kaalvreten', in plaats van dat er een mozaïeklandschap (met aantrekkingskracht voor broedvogels) is ontstaan.

Staatssecretaris Sharon Dijksma onderschrijft de denkwijze van robuuste gebieden en dynamische natuur, "waarbij soorten nu eenmaal verdwijnen en verschijnen", blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. 'Voor de soortenbeschermers pur sang is dat nog even wennen', schrijft Trouw.
Dit artikel afdrukken