Eerst kwam het nieuws naar buiten dat Britse bierbrouwerijen, frisdrankbottelarijen en kippenslachterijen productieproblemen door het CO2-tekort kwamen. Nu blijkt het tekort ook de Nederlandse glastuinbouwsector te raken. BNR sprak daarover met Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland.

Door het vele licht in de zomer zijn de kasgewassen voor hun groei voor 20 tot 25% afhankelijk van de extra CO2 - een gas dat functioneert als meststof voor planten - die in de kas wordt toegevoegd. Nu in Europa meerdere fabrieken waar dit koolzuurgas wordt geproduceerd, gesloten zijn voor onderhoud is een tekort ontstaan.

De tuinbouw gebruikt zuiver CO2-gas, dat per vrachtwagen in vloeibare vorm wordt aangevoerd. In het Westland maken tuinders gebruik van zuiver CO2 dat per pijpleiding kan worden geleverd door nabij gelegen Shell-raffinaderijen in Rotterdam. Aan die bevoorrading schort het niet.
Om genoeg CO2 voor het lichtrijke seizoen tot hun beschikking te hebben, verstoken tuinders die elders in Nederland zijn gevestigd nu extra aardgas in hun verwarmingsinstallaties. Dat is energieverspilling maar helaas noodzakelijk, zegt Van der Tak in het radio-interview.
BNR - Glastuinbouw in de problemen door CO2-tekort
Reageer
  • Deel
Druk af