Net als mensen, beschikken kuikens over een kwantitatief inzicht - ze 'tellen' van links naar rechts, van klein naar groot.

Dat blijkt uit een onderzoek door Italiaanse psychologen van de universiteit van Padua. Zij gaven kuikens een beetje voer, verstopt achter een kaartje met daarop 5 punten. Daarna kregen de kuikens twee identieke kaartjes voorgeschoteld. Stonden er twee puntjes op de kaartjes, dan koos 70% van de kuikens voor de linkerkaart. Stonden er 8 puntjes op, dan ging 70% juist voor rechts. Een tweede proef met grotere aantallen puntjes gaf hetzelfde resultaat. Het onderzoek is beschreven in Science.

Taal en rekenen in aparte hersencentra
Bij mensen is inmiddels flink wat onderzoek verricht naar welke 'tel', spraak- en kwantificeringsprocessen zich afspelen in de hersenen. In Le Monde doet Nathaniel Herzberg het helder uit de doeken. Als een mens hoeveelheden evalueert, gebruikt hij daarvoor een gebiedje in de hersenen in de zogenaamde 'pariëtale kwab'. Spraak mobiliseert een ander gebied dat zich bevindt in de linker 'temporale kwab'. Lezen, of delen van woorden zien, activeert een derde gebiedje, een soort 'brievenbus' in de linker sulcus occipitotemporalis. En net daarnaast, maar dan in beide hersenhelften, zit - dat weten we sinds 2013 - een gebied dat iets doet met 'de vorm van getallen'.

Blinden gebruiken dezelfde hersencentra
Onderzoek bij blinde proefpersonen, die middels een beelden in geluid omzettende 'camera', geometrische vormen, lichaamsdelen, letters en zelfs kleuren aangeboden kregen, leverde op dat bij blinden precies dezelfde hersengebieden gestimuleerd worden als bij zienden. Dat geldt dus ook voor het 'vorm van getallen'- gebied.
En daar begint het mysterie. Hoe kan herkenning van letters of cijfers een eigen hersengebiedje hebben, als we dat pas een paar duizend jaar doen? In de evolutie is dat immers een tijdsbestek van bijna niets.

Connecties
De Frans-Israëlische onderzoekers presenteren in Nature Communications een mogelijk antwoord op deze intrigerende vraag. Met behulp van MRI-scans konden de wetenschappers aantonen dat het 'getallen-vorm-gebied' connecties maakt met het gebied dat kwantiteiten evalueert. Zo maakt ook de 'letter-brievenbus' contact met het taalcentrum. "Wij komen op de wereld met de competenties die we tijdens de evolutie verworven hebben", zegt neurowetenschapper Stanislas Dehaene, verbonden aan het Collège de France, in Le Monde. "Vooral met de voorgeprogrammeerde verbindingen die de hersenen activeren als ze bijvoorbeeld met cijfers geconfronteerd worden. Om deze hypothese met zekerheid te bevestigen zouden we experimenten met baby's moeten doen. Dat is niet makkelijk."

Tellende kuikens
Gelukkig heeft de Italiaanse onderzoeker Rosa Rugani met haar kuikens al wel een stap in die richting gezet heeft. Mensen, maar ook dieren, zijn in staat onderscheid te maken tussen grote en kleine hoeveelheden. Maar tot nu toe werd aangenomen dat mensen uniek warenhet uitzetten van oplopende hoeveelheden tegen een mentale horizontale lijn. Van klein naar groot, van links naar rechts. Rugani's 'tellende' kuikens zijn dan ook een mogelijke extra aanwijzing dat het brein 'voorbedraad' is om getallen te relateren aan ruimte.

Fotocredits: 'break out', brett jordan
Dit artikel afdrukken