Woensdag stond het groot in de Nederlandse pers: uit het promotie-onderzoek van Michelle Rietbergen blijkt dat het aantal gevallen van keelkanker veroorzaakt door het humaan papillomavirus (hpv) de afgelopen 20 jaar verzesvoudigd is: van 5 tot ruim 30%.

Vandaag meldt De Morgen dat dat ook in België de door orale seks veroorzaakte keelkankergevallen in opmars zijn. Nog niet zoveel als in de VS, waar maar liefst 70% van de keelkankers aan 'lust' (in de woorden van Michael Douglas) is toe te schrijven. Maar de piek is nog niet bereikt in de duidelijk stijgende lijn van dertigers en veertigers uit "een hele generatie die niet ingeënt is tegen het virus. [..] En dat terwijl het klassieke beeld van de keelkankerpatiënt een oudere, alleenstaande man was, met een sigaret in de ene hand en een glas whisky in de andere", zegt de Vlaamse oncoloog Carl van Laer.

Hij en zijn collega's zijn dan ook groot voorstander van de preventieve vaccinatie van jonge meisjes tegen het virus. Misschien zouden zelfs jongens wel baat hebben bij een spuitje tegen baarmoederhalskanker.
Dit artikel afdrukken