Nadat eerder al de Landbouwcommissie en de Milieucommissie zich tegen de zaadverordeningsvoorstellen van de Europese Commissie hadden uitgesproken, heeft nu ook het Europees Parlement met overweldigende meerderheid nee tegen de voorstellen gezegd.

'De bezwaren zijn velerlei: van de dreigende vermindering van de genetische variëteit en de biodiversiteit over de bevoordeling van multinationals tot de vrees dat de Commissie met deze nieuwe verordening te veel macht naar zich zou toetrekken en de lidstaten te weinig speelruimte zou bieden', schrijft Vilt.be. Europarlementariër Bart Staes (Groen) uit zijn tevredenheid, maar spreekt tevens zijn vrees uit dat er slechts sprake is van uitstel tot na de Europese verkiezingen. "En dat zou opnieuw een slechte zaak zijn voor de biodiversiteit inde landbouw, voor boeren zelf en voor de voedselzekerheid.", aldus Staes.
Dit artikel afdrukken