"Dit is de klimaatcrisis waarvan je niet hebt gehoord," zegt Philippus Wester, een van de auteurs van het rapport. "Global warming is op weg om koude, door gletsjers bedekte bergtoppen over acht landen in minder dan een eeuw om te vormen tot kale rotsen."

De Hindu Kush Himalaya-regio (HKH) is het berggebied dat zich over 3.500 kilometer uitstrekt en 8 landen omvat: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, China, India, Myanmar, Nepal en Pakistan. Ook de Mount Everest maakt deel uit van deze bergketen. De sneeuw en ijskappen op de bergen vormen samen de derde grootste zoetwatervoorraad ter wereld, na de polen. Ze voeden bovendien tien van de grootste rivieren ter wereld, waaronder de Indus, Ganges, Mekong, Irrawaddy en ook de Yangtze en Gele rivier.

De internationale onderzoeksorganisatie International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) bracht in kaart wat de gevolgen zijn van de opwarming van de aarde.

Extremer weer, met droogte en juist meer monsoen-neerslag zal de stedelijke watervoorziening en de hele voedsel- en energievoorziening van 1,9 miljard mensen in gevaar brengen
Voor het vorige week gepubliceerde rapport 'The Hindu Kush Himalaya Assessment' volgde ICIMOD dezelfde aanpak als het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), door 350 wetenschappers en beleidsmakers uit 22 landen en van 185 organisaties samen te laten werken. Het leverde het eerste alomvattende rapport op over gevolgen die de klimaatverandering specifiek voor de HKH-regio heeft.

Een derde, de helft of twee derde
Die gevolgen liegen er niet om. In het hooggebergte pakt opwarming nog erger uit dan op zeeniveau. Als de wereld er in slaagt de opwarming van de aarde deze eeuw te beperken tot 1.5°C, zal nog altijd 36% van de gletsjers in de HKH smelten tegen het jaar 2100. Als de CO2-uitstoot blijft steken op de helft en de temperatuur stijgt gemiddeld met 2°C, zal de helft verdwijnen. En als we er niet in slagen onze CO2-uitstoot te beteugelen, warmt de wereld 4-5°C op en zal twee derde van de HKH-gletsjers smelten. Daar komt nog bij dat de luchtvervuiling afkomstig van de Indus-Gangesvlakte, een van de meest vervuilde regio's ter wereld, een zwart laagje op de sneeuw afzet waardoor deze nog sneller smelt.

In alle gevallen heeft dat dramatische gevolgen voor de 1,9 miljard mensen direct of indirect afhankelijk zijn van de riviersystemen in de 8 landen die de HKH-regio uitmaken. Dat is een toch al kwetsbaar, dichtbevolkt en politiek niet al te stabiel gebied.

Extremer weer
Die landen in de HKH-regio moeten zich, volgens ICIMOD, hoe dan ook opmaken voor extremer weer, met droogte en juist meer monsoen-neerslag waardoor de stedelijke watervoorziening en de hele voedsel- en energievoorziening in gevaar komen. Dat zal vermoedelijk onderlinge spanningen in het gebied opleveren en mogendheden eromheen aantrekken om zich met conflicten te bemoeien en hun invloed te doen gelden.


Dit artikel afdrukken