Met enige verbazing heb ik kennis genomen van het opiniestuk van onze oud-voorzitter Suzanne van der Pijll. Zoals in de reacties op Foodlog al is aangegeven, bevat het opiniestuk onwaarheden, waardoor het de plank inhoudelijk misslaat.

Voor mij is het een goede aanleiding om de certificatieplicht voor winkels die bio-producten verkopen toe te lichten. Kennelijk bestaat daar nog veel onduidelijkheid over.

Per 2021 certificatieplicht voor verkooppunten die bio-producten verkopen
Vanaf 1 januari 2021 geeft Skal invulling aan de certificatieplicht voor verkooppunten van biologische producten zoals beschreven in de Europese regelgeving. Waar agrarische bedrijven, verwerkende bedrijven en de logistieke partijen in de biologische keten al aan een dergelijke verplichting moesten voldoen, gaat Skal nu ook toezien op de certificatie van verkooppunten die handelingen met biologische producten uitvoeren: snijden en verpakken, afbakken, combineren van losse producten (bijvoorbeeld noten) en onverpakte verkoop.

Verkooppunten die dergelijke handelingen verrichten komen onder controle te staan van Skal. Dit draagt bij aan een betrouwbaar biologisch product van producent tot consument.

Volgens de huidige én de nieuwe biologische verordening is het toegestaan om biologische producten onverpakt te verkopen
Voor welke verkooppunten geldt de certificatieplicht?
Alle verkooppunten die een handeling verrichten aan een bio-product of die onverpakte bio-producten verkopen vallen onder de certificatieplicht en moeten zich bij Skal aanmelden voor certificatie. Denk hierbij aan marktkramen, speciaalzaken, groothandels met verkooppunten, maar ook biologische speciaalzaken. De certificatieplicht geldt dus voor zowel verkooppunten die een klein percentage bio-assortiment hebben als voor verkooppunten die een volledig bio-assortiment hebben. Verkooppunten die alleen voorverpakte bio-producten verkopen zijn uitgesloten van de certificatieplicht.

Verkopen van onverpakte bio-producten gewoon toegestaan
Volgens de huidige én de nieuwe biologische verordening is het toegestaan om biologische producten onverpakt te verkopen. De meeste innovatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld de laserprint kunnen goed gebruikt worden in de borging van scheiding tussen biologische producten en gangbare producten en de herkenbaarheid voor consumenten. Laserprint wordt weliswaar formeel niet gezien als een vorm van verpakking, maar het is een prima methode om bio-producten herkenbaar te maken voor de consument zonder ze te verpakken (in bijvoorbeeld plastic). Supermarktketens die onder de certificatieplicht vallen zouden het laserprinten dus goed in kunnen zetten om de onverpakte bio-groenten van de onverpakte gangbare groenten te scheiden.

Het effect van de certificatieplicht op de hoeveelheid verpakkingen van bio-producten zal vermoedelijk niet heel groot zijn
Zorgt de certificatieplicht voor meer verpakte bio-producten?
Het effect van de certificatieplicht op de hoeveelheid verpakkingen van bio-producten zal vermoedelijk niet heel groot zijn. We weten uit onze gesprekken met de grote supermarktketens dat zij kiezen voor certificatie. Zij zullen hun bio-assortiment dan ook niet gaan verpakken om onder de certificatieplicht uit te komen.

Voor zelfstandige verkooppunten die onder de certificatieplicht vallen en een lage bio-omzet of verkoopvolume hebben (denk aan speciaalzaken), ligt een voorstel voor een uitzonderingsregel bij LNV. Dit om ervoor te zorgen dat de certificatieplicht er niet toe leidt dat er minder verkooppunten van onverpakte biologische producten komen. De nieuwe Europese biologische regelgeving biedt deze ruimte en waar mogelijk en nodig wordt deze benut.

Wat voegt de certificatieplicht van verkooppunten toe?
De biologische regelgeving draait om betrouwbaarheid: consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat wat ze kopen in de winkel als biologisch, ook daadwerkelijk biologisch is. Daar is de EU-verordening voor in het leven geroepen. Het is een verordening die zich richt op de keten: iedere schakel heeft een verantwoordelijkheid voor de eigen activiteiten én voor controle van de leveringen en leveranciers. Tot nu toe was deze laatste schakel uitgesloten van toezicht door Skal. De certificatieplicht voor verkooppunten maakt dat er vanaf 2021 daadwerkelijk sprake is van controle van de héle keten.

Ik hoop dat mijn reactie op het opiniestuk van Suzanne van der Pijll bijdraagt aan meer duidelijkheid over wat de certificatieplicht van verkooppunten wel én niet betekent voor de verkoop van onverpakte bio-producten!

Kaat Appelman
Manager Beleid & Ontwikkeling, Skal Biocontrole
Dit artikel afdrukken