Het Vlaams parlement boog zich afgelopen maand in de commissie Dierenwelzijn over het verbod op het onverdoofd ritueel slachten. Het kwam niet tot een stemming, wel vroegen de partijen de Raad van State om een advies.

In lijn met een eerder advies uit 2006 oordeelt de Raad van State dat zo'n verbod botst met de vrijheid van godsdienst. "De voorgestelde maatregelen maken het voor een aantal gelovigen onevenredig moeilijk om vlees aan te schaffen en te consumeren dat door hen in overeenstemming met hun religieuze voorschriften wordt geacht", stelt het advies.

'Ontgoocheld'
Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts is "ontgoocheld" door het advies van de Raad van State. Volgens hem staat het advies "ver van de maatschappelijke realiteit van vandaag waarin de Vlamingen, gelukkig, veel meer belang hechten aan dierenwelzijn". Weyts voerde in 2015 een verbod door op het slachten op tijdelijke slachtvloeren, dat volgens de Raad van State wél kan. Voor Weyts is dat echter niet genoeg; hij blijft streven naar een algemeen verbod. "Ik vind het de verdomde plicht van een beschaafde samenleving om maximaal elk dierenleed dat kan worden vermeden ook effectief te vermijden."

Ik vind het de verdomde plicht van een beschaafde samenleving om maximaal elk dierenleed dat kan worden vermeden ook effectief te vermijden
Weyts zal, in lijn met de ruimte die het advies biedt, de dialoog met de geloofsgemeenschappen aangaan. "Maar wat mij betreft is het doel wel heel duidelijk een overgang naar een algemeen verbod op onverdoofd slachten".

In andere landen wel verbod
Het Vlaamse parlementslid Chris Janssens verbaast zich over het advies, met name het feit dat een verbod in andere Europese landen wel mogelijk is. "Het rechtscollege is van oordeel dat een verbod op onverdoofd slachten strijdig is met de godsdienstvrijheid zoals bepaald in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Toch bestaat een dergelijk verbod wel in andere Europese landen, zoals Denemarken, IJsland, Zweden, Zwitserland en Noorwegen. Handelen die landen dan in strijd met het EVRM?", vraagt Janssens zich af.
Dit artikel afdrukken