Bij inspecties van 222 bakkerijen en 18 zoetwarenbedrijven die de Inspectie SZW begin 2013 uitvoerde, werden in totaal 372 overtredingen van veiligheidsnormen geconstateerd. De controles werden uitgevoerd bij bedrijven die 'de regelgeving bewust en/of structureel niet naleefden' en zijn dus niet representatief voor de sector, schrijft EVMI.

Bij 73% van de bedrijven zijn eén of meer overtredingen aangetroffen, zoals onveilige machines, stofexplosiegevaar en blootstelling aan meelstof. In ruim de helft van de bedrijven in overtreding was er geen actuele risico-inventarisatie en -evaluatie en bijbehorend plan van aanpak. De SZW gaat dit jaar de overtreders opnieuw controleren en zal dan meteen boetes kunnen opleggen - vorig jaar bleef het nog bij waarschuwingen.
Dit artikel afdrukken