Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Volgens de onderzoekers hebben op dit moment zowel boeren, voedingsbedrijven als overheidsinstanties een groot belang bij het behoud van de status quo (lees: niet-natuurinclusief boeren).

Zo'n 10% van de Nederlandse melkveehouders opereert momenteel natuur-inclusief. De belangrijkste obstakels voor omschakeling lijken volgens de onderzoekers te liggen in een gebrek aan beleidssturing (wat is natuurinclusief precies en wat zijn de concrete ambities?), problemen met de ontwikkeling en overdracht van kennis, de lastige marktomstandigheden voor natuurinclusieve boerenproducten en een gebrek aan personele en financiële middelen.

Positieve effecten op klimaat, bodem en ecosysteem worden niet beloond
Ongelijk speelveld
Geld is een belangrijk knelpunt, meldt het onderzoek. "Qua onderzoeksfinanciering ligt de overweldigende focus op conventionele landbouwpraktijken en dat belemmert kennisontwikkeling over innovatieve landbouw," zegt onderzoeker Dorith Vermunt in een verklaring. "De overheid promoot nog steeds het 'high input, high output'-landbouwmodel als een levensvatbare optie, maar de negatieve effecten van dit model komen niet tot uitdrukking in de uiteindelijke productprijs. Positieve effecten op klimaat, bodem en ecosysteem worden niet beloond." Dit leidt volgens de onderzoekers tot een ongelijk speelveld tussen conventionele landbouw en natuurinclusieve landbouw.

Financiering moeilijker
Ook krijgen natuurinclusieve boeren moeilijker financiering, omdat banken niet gewend zijn aan hun bedrijfsmodellen. En daardoor geneigd zijn aan hen geen leningen te verstrekken, stellen de onderzoekers. Ook is het landbouwonderwijs volgens hen nog steeds sterk gericht op conventionele landbouw. "Dit komt deels doordat studenten vaak het bedrijfsmodel willen voortzetten waarin ze zijn opgegroeid," aldus onderzoeker Niko Wojtynia.

Status quo doorbreken
De status quo moet volgens het onderzoeksteam worden doorbroken, maar volgens hen hebben zowel melkveehouders, voedingsbedrijven als overheidsinstanties een groot belang bij het behoud ervan. Dit stelt biedt volgens de onderzoekers mogelijkheden voor verdere research: "Hoe kunnen we machtige actoren in het regime aanmoedigen om zichzelf opnieuw uit te vinden?"

Dit artikel maakt deel van de contentsamenwerking tussen Foodlog, Foodbusiness en Boerenbusiness.
Dit artikel afdrukken