De Onderzoeksraad voor de Veiligheid bracht zojuist het rapport Risico's in de Vleesketen naar buiten. Het rapport is via deze link te downloaden, de aanbevelingen via deze link.

Update (11:34h):

Reactie Foodwatch:
De vleessector is ziek
Reactie op rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over risico's vleessector

In reactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico's in de vleessector - stelt foodwatch het volgende:

Meike Rijksen, campagneleider foodwatch Nederland:

“De conclusie is van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is duidelijk: de vleessector is ziek en het huidige controlesysteem is inadequaat. De consument wordt onvoldoende beschermd tegen ernstige risico's op het gebied van voedselveiligheid en fraude. Zelfregulering gaat deze problematiek niet oplossen. foodwatch vindt het hoog tijd dat staatssecretaris Dijksma en minister Schippers hun verantwoordelijkheid nemen, strengere wetgeving realiseren, transparantie aanjagen en krachtig handhaven.”

“foodwatch eist transparantie van de NVWA over te kort schietende (vlees)bedrijven en betrokken eindproducten, zodat consumenten een geïnformeerde keuze kunnen maken. Consumenten hebben het recht om dat te weten en het kan bovendien de sector de benodigde prikkel geven om de veiligheid te verbeteren. Nu houdt de NVWA de lippen stijf op elkaar. Consumenten weten nog steeds niet in welke producten verdacht vlees van Selten of Van Hattem is verwerkt. De NVWA lijkt de belangen van bedrijven boven die van consumenten te stellen. Dat is onacceptabel.”

Reactie Vleessector, bij monde van het COV:
Nederlandse vleessector zet vol in op verdere kwaliteitsverbetering
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) signaleert in haar vandaag gepubliceerde rapport enkele belangrijke knelpunten in de vleesketen en het toezicht daarop door de NVWA.
De Nederlandse vleessector produceert veilig vlees van hoge kwaliteit. De bedrijfstak zet zich dagelijks in om afnemers en consumenten hiervoor maximale garanties te bieden.
Het OvV-rapport is voor de vleessector -in eerste reactie- aanleiding om waar mogelijk te versnellen op de ingeslagen weg van verdere kwaliteitsverbetering. Voor bedrijven die hierin niet mee kunnen of willen is geen plek meer in de voedingsmiddelenketen.
Het produceren van betrouwbare en veilige voeding staat bij de bedrijven in de Nederlandse vleessector centraal. De recente incidenten zijn onacceptabel en worden uiterst serieus genomen, maar zijn geen maatstaf voor de hele sector. Nederlands vlees behoort tot het meest veilige van de wereld. Mede daardoor is Nederland een van de toonaangevende producenten en exporteurs van vlees.
Transparantie
De COV is van mening dat transparantie binnen de keten én tussen de kwaliteitssystemen en de NVWA een belangrijke bijdrage levert aan het verder verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen. De volle verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het bedrijfsleven en de overheid houdt daar risicogebaseerd toezicht op. De consument moet er altijd op kunnen vertrouwen, dat de Nederlandse vleessector alleen vlees van onberispelijke kwaliteit aanbiedt.
Taskforce Voedselvertrouwen
De meeste onderwerpen uit het rapport van de Onderzoeksraad zijn al onderwerp binnen de Taskforce Voedselvertrouwen. In deze Taskforce werken de ministeries van EZ en VWS, de NVWA, de primaire sector, de vlees- en voedingsmiddelenbranche en de supermarkten samen aan het bevorderen van het vertrouwen in voedsel. Ketensystemen zijn tegen het licht gehouden en er is gekeken naar mogelijkheden om de borging van de voedselveiligheid, kwaliteit en integriteit verder te versterken.
Maatregelen
Het OvV-rapport is voor de vleessector aanleiding om waar mogelijk te versnellen op de ingeslagen weg van verdere kwaliteitsverbetering.
In de bestaande (geborgde en gecertificeerde) kwaliteitssystemen van de vleessector worden de volgende maatregelen doorgevoerd:
• De systemen in de ketens sluiten (nog) beter op elkaar aan; integriteitseisen en de controle daarop worden integraal onderdeel van de hele productieketen.
• Transparantie binnen de keten wordt verder vergroot door actieve uitwisseling van keteninformatie richting de overheid als toezichthouder en naar de consument via productetikettering.
• Het controleregime wordt aangescherpt. Tegen bedrijven die niet aan de eisen voldoen, wordt hard opgetreden. Voor ondernemingen die niet voldoen is geen plek meer.
• In de opleidingsprogramma’s in de vleessector wordt extra aandacht besteed aan de bewustwording rond voedselveiligheid, kwaliteit en integriteit.
Dit artikel afdrukken