Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid neemt het gemiddeld aantal dieren dat bij stalbranden om het leven komt, jaarlijks toe. Dat hangt samen met de steeds groter wordende stallen, waardoor de kans dat meer dieren om het leven komen ook toeneemt. Tussen 2012 en 2020 waren er jaarlijks gemiddeld 17 grote stalbranden met dierlijke slachtoffers. In totaal werden bijna 1,3 miljoen dieren het slachtoffer van de rook en de vlammen.

Aanbevelingen
De Onderzoeksraad doet een vijftal aanbevelingen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid op om het voortouw te nemen bij een nieuwe aanpak - de vorige aanpakken en plannen hebben onvoldoende resultaat opgeleverd. Met het oog de grotere veehouderijen en de daarbij horende technische installaties moet de overheid "eisen stellen aan de deskundigheid van ondernemers en de risico's die zich voordoen", aldus de OvV. Veehouders moeten meer deskundigheid opbouwen op het gebied van veiligheidsmanagement.

'Voortvarend opvolging geven'
Minister Carola Schouten reageerde vandaag met een Kamerbrief op het rapport. Naast de erkenning dat iedere stalbrand waarbij dieren omkomen 'vreselijk' is, erkent Schouten ook dat een andere aanpak nodig is, "met een grotere verantwoordelijkheid en meer sturing van de overheid. Ik zal dan ook voortvarend opvolging geven aan de aanbevelingen van de OvV." Schouten is van plan de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid aan te scherpen. Ook wil zij zich er voor inzetten dat boeren daadwerkelijk aanvullende brandveiligheidsmaatregelen kunnen nemen.

'Valwanden'
In dat verband zou Schouten eens contact kunnen leggen met dierenarts Bulle Koster. Hij presenteerde al in 2016 een eenvoudig en effectief systeem om dieren de kans te geven bij een stalbrand te ontsnappen. Gewoon de wanden weg laten vallen door een eenvoudig mechanisme in te bouwen. Op een filmpje uit 2018, door RTL Nieuws opnieuw gepubliceerd, legt Koster zijn idee nogmaals uit. De OVV noemt het idee in een voetnoot.
Dit artikel afdrukken