imageEn als het nou niet gezonder blijkt, hoeft biologisch dan opeens niet meer? We deden het toch voor het milieu, hoewel het ook op dat vlak al niet zo bleek te scoren?

Onderwijl zet de overheid - LNV voorop - in op een hartstikke biologisch inkoopbeleid. Dat wordt nog wat.

Op basis van een onderzoek onder kippen is het niet mogelijk een antwoord te geven op de vraag of biologisch geproduceerde levensmiddelen gezonder zijn dan die welke op een gangbare wijze geproduceerd zijn. Over de interpretatie van een aantal resultaten konden de deskundigen het níet eens worden. Dat schrijft minister Verburg van LNV in een brief aan de Tweede Kamer. Zij wil daarom meer duidelijkheid over de methodologie voordat zij instemt met een vervolgonderzoek. Medio 2005 is een breed consortium van het Louis Bolk Instituut met het RIKILT - Instituut voor Voedselveiligheid, de Wageningen Universiteit (WUR) en TNO begonnen met een fundamenteel onderzoek naar de gezondheid van biologische levensmiddelen. Om te onderzoeken of de hypothese - dat biologische levensmiddelen onder meer gunstig zijn voor het natuurlijke afweersysteem van de mens - klopt werden kippen als diermodel gekozen.

Interpretatie verschillen
De resultaten van het onderzoek tonen aan dat alle kippen die in het onderzoek gangbaar of biologisch voeder kregen, gezond waren. Desalniettemin werden er verschillen gevonden tussen beide groepen dieren die het gevolg moeten zijn van de voeders. Over de interpretatie van deze verschillen in het licht van "gezondheid" konden de deskundigen het echter níet eens worden. In het rapport werd dan ook geconcludeerd dat het niet mogelijk was op basis van dit onderzoek een antwoord te geven op de vraag of biologisch geproduceerde levensmiddelen gezonder zijn dan die welke op een gangbare wijze geproduceerd zijn.

Vervolgonderzoek nodig
Er wordt door de onderzoekers aanbevolen om het onderzoek met kippen te herhalen om te bezien of de resultaten reproduceerbaar zijn. Daarna zou naar de mening van de onderzoekers een vergelijkbaar onderzoek met zoogdieren (bij voorkeur varkens) moeten plaatsvinden.

Meer duidelijkheid over methodologie gewenst
Verburg concludeert dat er op dít moment onvoldoende consensus binnen de onderzoekswereld bestaat over de manier waarop de resultaten van dit onderzoek moeten worden geïnterpreteerd. Verburg wil daarom de aanbevelingen voor vervolgonderzoek niet overnemen voordat meer duidelijkheid bestaat over de methodologie van dergelijk onderzoek naar de gezondheid van levensmiddelen. Verburg zal de Gezondheidsraad vragen op welke wijze onderzoek naar de gezondheid van levensmiddelen en diervoeders naar de mening van de Raad dient plaats te vinden.

Zie voor meer informatie het rapport Organic, More Healthy? - A search for biomarkers of potential health effects induced by organic products, investigated in a chicken model op de site van LNV.


bron: Ministerie van LNV met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken