Het RIVM, de universiteiten van Utrecht en Wageningen en het Nivel gaan vanaf volgende maand de relatie tussen de intensieve veehouderij en de volksgezondheid onderzoeken. Het onderzoek vindt plaats in Oost-Brabant en Noord-Limburg omdat daar grote concentraties mensen en dieren dicht bij elkaar leven. Het onderzoek zal onder andere bestaan uit luchtmetingen en medisch onderzoek van 3000 mensen. Resultaten worden eind 2015 of begin 2016 verwacht.

Eerdere onderzoeken hebben geen harde bewijzen gevonden voor negatieve effecten van de intensieve dierhouderij op de volksgezondheid. Wel zijn er 'aanwijzingen' dat mensen in de directe omgeving van veehouderijbedrijven aan meer fijnstof en micro-organismen blootgesteld worden. Speerpunten in het onderzoek zijn: "aandoeningen van de luchtwegen, allergieën, dragerschap van antibiotica-resistente bacteriën", schrijft Boerderij.
Dit artikel afdrukken