In België is 1 op de 3 ziekenhuispatiënten en 1 op de 8 thuiswonende ouderen ondervoed. In ernstige gevallen kan de oplossing het toedienen van kunstmatige voeding zijn, zoals sondevoeding of zogeheten parenterale voeding (via de bloedbaan).

Uit onderzoek van het Belgisch Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) blijkt echter dat de keuze voor waar en hoe een ondervoede Belg kunstmatige voeding toegediend krijgt, vergaande financiële gevolgen heeft. "Kunstmatige voeding is goedkoper voor de ene patiënt dan voor de andere", aldus De Morgen.

Sondevoeding is in België voor ziekenhuispatiënten gratis, terwijl het thuis tussen €11 en €28 per dag kost. Parenterale voeding thuis is juist bijna gratis en kost in het ziekenhuis ongeveer €11 per dag.

Het KCE pleit voor het wegwerken van financiële ongelijkheden bij het vergoeden van kunstmatige voeding zodat de kosten voor alle patiënten gelijk worden. Dat zou het Belgische zorgbudget met zo'n €16 miljoen kunnen verhogen.

In België lijdt 33% van de ziekenhuispatiënten, 16% van de bewoners van woonzorgcentra en bijna 13% van de thuiswonende ouderen aan ondervoeding. In Nederland is volgens Stuurgroep Ondervoeding in het ziekenhuis bij 15% tot 25% van de patiënten sprake van ondervoeding, in verpleeghuizen bij 10% tot 15% en in de thuiszorg bij 15% tot 30%.
KCE - Ongelijke terugbetaling voor patiënten die kunstmatige voeding nodig hebben
Reageer
  • Deel
Druk af