Gereformeerde predikanten en ouderlingen blijken nauwelijks op de hoogte van verslavingsproblemen onder de leden van hun kerkgemeenschappen. De drempel om hulp te zoeken in eigen kring is hoog. Schaamte zou een oorzaak kunnen zijn.

Het nieuws kwam naar buiten via het Nederlands Dagblad dat de resultaten van een onderzoek van het Kennisinstituut Christelijke GGZ (KICG) naar verslaving in eigen kring deed. Het Kennisinstituut concludeert dat "een niet gering deel" van de reformatorische jongeren in Nederland ernstig verslaafd is aan alcohol. Minder groot is de verslaving aan drugs, games of porno.

Het aandeel zware drinkers (minimaal eens per week 6 glazen alcoholische drank per dag gebruiken) onder jongens (18-) is bijna twee keer zo hoog als dat van volwassen mannen (13 respectievelijk 7%). De kans is groot dat dit onder de jongste respondenten van 13 en 14 jaar lager dan 13% is en onder de wat oudere respondenten van 16 en 17 jaar juist hoger. Bij de 16 en 17- jarigen zouden dan percentages van richting de 20% verwacht kunnen worden.

Het aantal rokers in reformatorische kring bedraagt 14%; het landelijke gemiddelde ligt op 23%. Het aantal 'zware drinkers' onder refo-vrouwen ligt op 3% (landelijk 7) en onder refo-mannen 7% (landelijk 12). Het gebruik van softdrugs ligt in reformatorische kring lager dan in de rest van de bevolking (2% tegenover 7%). Er blijkt volgens de onderzoekers samenhang te zijn tussen veel roken, zwaar drinken en het gebruik van drugs. Het KICG houdt een slag om de arm omdat de steekproef te klein is om er harde cijfermatige conclusies aan te verbinden. De hoge cijfers geven echter aanleiding tot zorg. Ook het cannabisgebruik onder de jongemannen is met 10% gebruik in het laatste jaar relatief hoog.

"De uitkomsten zijn stevig binnengekomen", reageert ouderling Kasper Nipius van het Deputaatschap Diaconale Maatschappelijke Zorg van Gereformeerde Gemeenten in het Nederlands Dagblad. "Je hoopt stiekem dat het meevalt, maar de cijfers geven wel aan dat meer preventie nodig is. We moeten hier als kerken mee aan de slag."

De cijfers zijn volgens KICG niet 1-op-1 vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde zoals het Jellinek Instituut dat registreert. Onder volwassenen in het algemeen is de snelst groeiende probleemgroep voor wat betreft alcoholverslaving de groep jong-gepensioneerden. Nederlandse ouders in het algemeen staan in snel toenemend tempo negatief tegenover alcoholgebruik door hun kinderen; vermoedelijk neemt comazuipen onder jeugd en jongvolwassenen toe, schreven we al eerder.

In totaal telt Nederland volgens het Jellinek Instituut zo'n twee miljoen verslaafden (in alle categorieën) op de totale bevolking van 17 miljoen, bijna 12%. Alcoholverslaving en -misbruik treffen circa 3% van de bevolking.
Dit artikel afdrukken